ZÁPIS DO SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY VILÍK

dle školského zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 

 

na školní rok 2015/2016

PROBĚHNE DNE 11. 3. 2015 OD 9:00 – DO 14:00 HOD.

Teplická 137/172 Děčín VIII – Dolní Oldřichov


Při zápisu je nutné předložit následující doklady:

  • rodný list dítěte

  • občanský průkaz rodiče

  • u cizích státních příslušníků pas, nebo doklad o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu


Navíc bude nutné doložit následující doklady:


 

  • zprávu ze školského poradenského zařízení (SPC), kde zpracují odborný posudek a návrh na individuální vzdělávací plán, případně doporučení k zařazení do speciální MŠ od jiného odborníka (logopeda, pediatra, neurologa, psychologa apod., pokud zatím nikam nedocházíte, doporučíme vám vhodné SPC v Ústeckém kraji)

  • kopie zpráv z odborných vyšetření a terapií, které Vaše dítě absolvovalo

  • pokud Vaše dítě potřebuje pedagogického asistenta, je nutné to uvést v odborném doporučení

  • individuální konzultaci u ředitelky Speciální MŠ Vilík je možné dohodnout na tel.č. 603 156 997, nebo na email adrese: poschova.ivana@seznam.cz