Vzdělávací programy

29.03.2015 16:44
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA Cílem vzdělávacího programu je naučit dítě používat nástěnný denní režim, strukturovanou výuku, rozvíjet sebeobslužné, sociální a praktické dovednosti, seznámit je s alternativní komunikací. Komu je program určen? dětem...
29.03.2015 16:41
VZDĚLÁVACÍ KURZ PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁKA Cílem vzdělávacího programu je maximálně usnadnit dítěti vstup do školy. Chceme, aby se dítě naučilo správně sedět u stolu, držet tužku, samostatně pracovat, manipulovat s pomůckami, rozumět zadávaným pokynům, dodržovat pravidla slušného chování, umět si...