Vzdělávací kurz - Příprava předškoláka

29.03.2015 16:41

VZDĚLÁVACÍ KURZ

PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁKA

Cílem vzdělávacího programu je maximálně usnadnit dítěti vstup do školy. Chceme, aby se dítě naučilo správně sedět u stolu, držet tužku, samostatně pracovat, manipulovat s pomůckami, rozumět zadávaným pokynům, dodržovat pravidla slušného chování, umět si zkontrolovat svoji práci a následně se i opravit.

Komu je program určen?

  •   všem dětem od 5 let (individuálně, skupinově)

  •   dětem s odloženou školní docházkou

Délka programu a zápis do kurzu.

  • Celý program trvá 3 měsíce a skládá se z 16 lekcí (1 lekce / 45 min).

  • Cena kurzu: 2 880,-Kč

Jak vypadají jednotlivé lekce?   

  •  1. motorická část – cviky na posílení motorické koordinace

  •  2. nácvik grafomotorických dovedností – pracovní listy

  •  3. rozvoj percepčního vnímání – hry, kartičky s obrázky atd.